Orientavimosi sporto klubas Sakas  

 
 

BTA dienos Šiauliuose

 

ORIENTAVIMOSI SPORTO VARŽYBŲ  N U O S T A T A I
I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Surengti orientavimosi varžybas, tapsiančias "BTA dienos Šiauliuose" šventės dalimi.
2. Siekti turiningo suaugusiųjų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo. Išaiškinti stipriausius orientacininkus mieste.
3. Tobulinti orientavimosi įgūdžius sprinto trasose.
II. LAIKAS IR VIETA
4.Varžybos vykdomos:  Rugpjūčio 4d.  13 val.  Šiaulių miesto centrinėje aikštėje.
III. VADOVAVIMAS
5.Varžybų užsakovas:  BTA draudimas
    Varžybas vykdo:       Orientavimosi sporto klubas "SAKAS"  

                                         Šiaulių Jaunųjų Turistų Centras

STARTO PROTOKOLAI

VARŽYBŲ REZULTATAI

VARŽYBŲ ŽEMĖLAPIS

Vyr. Teisėjas      Donatas Mickus                                                                                                                                              
Vyr. Sekretorius Evaldas Liekmanis
Distancininkai:   Donatas Mickus , Evaldas Liekmanis
IV. DALYVIAI
6. Amžiaus grupės:  M-V-21(1988-ir vyresni); M,V-18(1989-1990);
M,V-16(1991- 1992), M,V-14(1993-1994 ir jaunesni).
V.PROGRAMA
7. Orientavimasis sprinto trasose
Startas 13.00 val. Starto vieta  Šiaulių miesto pagrindinė aikštė, šalia mažosios scenos. Trasa nurodyta kryptimi.
VI. REZULTATŲ NUSTATYMAS
8. Laimi dalyvis greičiausiai įveikęs distanciją (kiekvienoje amžiaus grupėje).
VII. APDOVANOJIMAS
Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais, medaliais. Loterija: kiekvienas dalyvis dalyvauja loterijoje, kurioje bus galima laimėti kelionę šeimai į pasirinktą Europos šalį (Prancūzija, Slovakija, Vengrija). Dalyvauja tik orientacininkai. Vaikų grupėse pirmų vietų laimėtojai gaus bilietus į naująjį Vilniaus vandens parką.
VIII. PARAIŠKOS
11.Apie dalyvavimą varžybose( vardą, pavardę, amžiaus grupę ) pranešti orientavimosi klubui "SAKAS"
 
donatas@sakas.lt   tel. 867001361. iki 2007 08 02 . Tolesnė registracija - varžybų vietoje esant laisvoms vietoms.
"BTA Draudimas" Šiauliai, …..
IX.SVEIKATOS IR SAUGUMO REIKALAVIMAI
Registruodamiesi dalyviai patvirtina, kad jų sveikatos būklė leidžia jiems dalyvauti tokio pobūdžio sportinėse
varžybose, dalyvis pats atsako už savo sveikatos būklę varžybų metu ir po jų, bei įsipareigoja jokių pretenzijų
organizatoriams nereikšti.
Dalyvis varžybų metu įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių kelių eismo taisyklių.
X. INFORMACIJA

Donatas Mickus
donatas@sakas.lt   tel. 867001361
www.sakas.lt

baltoji meshkute 2007-07-20 12:29:12
Sveiki, klausimai BTA varzybu rengejams 1.planuojamos trasos ilgis M21 2.numatytas kontrolinis laikas 3.centrines pagrindines aikðtes adresas-vieta 4.gal galima veteranei paliegielei startuoti pradzioje laukiu atsakymo,noreciau dalyvauti
Donatas 2007-07-20 13:21:04
Trasos ilgiai dar nera aiskus, bet tai bus sprinto trasa ir tikrai neilgesne nei 3km. Kontrolinis laikas 1:30val. Starto vieta Ausros alejos ir Tilzes gatviu sankryzos aiksteje.
Justinas 2007-07-26 15:08:44
Nuostatuose parasyta, kad reiks laikytis keliu eismo taisykliu. Turiu klausima. Jei degs raudonas sviesaforo signalas, ar reikes laukti zalio?:>
Donatas 2007-07-26 22:18:33
Trasa eis taip, kad sankryþø su ðviesaforais kirsti nereikës, bus uþdaryta keletas pagrindiniø gatviø, o tose vietose kur bus pavojingiausia stovës policijos pareigûnas ir pristabdys maðinø eisma. Ðis punktas tam, kad visus truputi sudrausmintu neðokti maðinoms po "ratais".
ings 2007-07-27 13:23:15
o koncertas ir fejerverkai irgi siauliu centrineje aiksteje
Gitance 2007-07-29 18:31:30
Visà informacijà apie ðventiná renginá rasite BTA Draudimas puslapyje www.bta.lt
Gitance 2007-08-08 12:20:16
Keletas nuotraukø ið ðventinio renginio (orientacininkai 9-10 psl.): www.bta.lt/btadienos2007

Jei reikia puslapio: www.double.lt

 

2018 - Sakas.lt